Mariefred Rotaryklubb
Vi ska sträva efter att förbättra vårt samhälle och göra livet bättre för människor framför allt lokalt, men också regionalt och internationellt.

Gå med i världens största kompetensnätverk med socialt och humanitärt engagemang! Rotary har 1,4 miljoner medlemmar världen över, i Sverige ca 20 000 medlemmar och bortåt 500 klubbar. Vi är en kvällsklubb med ungt sinne och ca 40 medlemmar. Besök oss gärna. Vi tar emot gäster som är intresserade av nätverk och vår verksamhet.

Kommande evenemang

12 dec. 2023 19:00 21:00
Gripsholms värdshus
08 jan. 2024 17:00 18:30
Zoom
05 feb. 2024 19:00 21:00
Gripsholms värdshus
19 feb. 2024 19:00 21:00
Gripsholms värdshus
26 feb. 2024 19:00 21:00
Gripsholms värdshus
11 mars 2024 19:00 21:00
Gripsholms värdshus
Senaste nytt från klubben
Journalisten Jörgen Huitfeldt var tidigare anställd på Sveriges Radio, Ekoredaktionen, 1998 - 2017 och arbetade där såväl som reporter, programledare och producent. Under den senare delen av sin anställningstid funderade han mycket över mediernas roll i civilsamhället och hur den faktiskt sköttes.
Hans bild av det dåvarande medielandskapet var att allt ”hela tiden blev kortare, snabbare, mer präglat av flockmentalitet och omotiverad känslosamhet”. Funderingarna ledde så småningom att han sa upp sig från Sveriges Radio (och omedelbart blev bortretuscherad från en bild med programledare).

Han kom i kontakt med publikationen Kvartal, som då bestod av en blogg, där några få texter per månad publicerades. Kvartal drivs nu av Jörgen Huitfeldt och Ludde Hellberg, båda journalister. Man publicerar nu ett flertal genomarbetade texter och poddar om politik, samhälle och kultur varje vecka.
Magnus Bergmar, grundare av World´s Children´s Prize (WCP) berättade vad stiftelsen arbetat för sedan år 2000.
WCP driver världens största årliga utbildning som stärker barn till att bli förändrare (changemaker). De kan sedan stå upp för allas lika värde, barnets rättigheter, demokrati och hållbar utveckling. Sedan år 2000 har nära 50 miljoner barn deltagit i WCP-programmet, mer än 650 000 av dem i Sverige. WCP ́s globala partnerorganisationer utbildar barn, som blir barnrättsambassadörer och förändrare i sina familjer och lokalsamhällen. Årligen utser World ́s Children ́s Prize ett antal barnrättshjältar, vars arbete inspirerar både barn och vuxna jorden runt.
Mattis Karlsson, Universitetslektor vid Linköpings Universitet, talade om sin avhandling. ”From Fossil to Fact – The Denisova Discovery as Scince in Action.

Denisovagrottan, Altajbergen i södra Sibirien är en permanent utgrävningsplats sedan 1980-talet. Där hittar man år 2008 en liten benbit – stor som en fingernagel – som man inte riktigt vet vad det är. Man bedömer att två laboratorier i världen har resurser för att ta reda på vad det är man har hittat. Man delar benbiten i två delar och skickar den ena till Max Plank Laboratoriet i Leipzig och den andra delen till Berkeley University. Vid Max Plank laboratoriet finns Svante Pääbo och ett forskarteam runt honom. Pääbo, som är genetiker, har forskat runt mänskligt DNA sedan länge och ¨knäckte¨ redan 2007 Neanderthalkoden. Teamet mal ner benbiten till ett pulver och börjar att DNA forska på detta pulver. Det visar sig att man får fram så mycket information att man inte själva tror att det kan vara riktigt. Man visar resultatet för Pääbo som gör bedömningen att detta inte kan vara fel utan att det är en riktig upptäckt. Den DNA-serie som man har fått fram innebär att man har upptäckt Denisovamänniskan. Det är inte en Homo Sapiens och inte en Neanderthalare utan en föregångare som levde för mellan 1 miljon och 40 000 år sedan. Pääbo tilldelas, som bekant, Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2022 för denna upptäckt.
Sten Palmgren, tidigare Lagstiftningsråd på Justitieministeriet i Finland. var i sin dåvarande tjänst föredragande i ålandsärenden för regeringen och den finländske presidenten.
Sten Palmgren inledde föredraget med att visa en karta över Åland med Sverige på den ena sidan och Finland på den andra och konstaterade att avståndet mellan Åland och Sverige är mycket kortare än avståndet mellan Åland och Helsingfors samtidigt som Ålands hav verkligen är öppet hav medan Åbolands skärgård binder samman Åland med det finländska fastlandet.

Därefter pekade föredragshållaren på några viktiga årtal på vägen fram mot vår tid den särställning Åland har i Finland och EU. Under åren 1100 - 1300 var Åland en del av Sverige. 1634 hänförs Åland till Åbo och Björneborg (då östra delen av Sverige). 1809 ansluts Åland som en del av Finland till Ryssland. 1854 utkämpas Krimkriget och som ett resultat av detta stadfästs Ålandsservitutet där Åland demilitariseras. 1917 blir Finland självständigt och den s.k. Ålandsrörelsen driver utan resultat kampanj för en åländsk återförening med Sverige.
Vi som minns vår historia kommer ihåg berättelsen om de ca 1000 svenskättade personer från Dagö (Estland) som genom en marktvist var tvungna att lämna sina hem. De blev till sist anvisade mark av den ryska kejsarinnan Katarina II. Denna mark låg i dagens södra Ukraina.
Dagöborna fick år 1782 fotvandra dit vilket tog ca nio månader och när gruppen till sist kom fram hade ungefär hälften dukat under på vägen. Deras nya hem kom att kallas Gammalsvenskby.

Lars berättade hur han genom sitt arbete som ljudtekniker via ett EU-projekt tillsammans med universitetet i Zaporizjzja (Ukraina) kom i kontakt med Gammalsvenskby. Projektet kom bl.a. resultera i en liten dokumentärfilm om invånarna i Gammalsvenskby, vilken han spelade upp för oss. Det var en märklig upplevelse att höra dessa personer berätta lite om sitt liv på fullt förståelig svenska. Än idag finns det personer kvar som talar svenska i byn.
 
 
Mats Ingemarsson inledde sitt föredrag med att prata om ”Litterär geografi” - ett ganska nytt akademiskt ämne som undersöker platsen eller rummets funktion i litterära verk. Han pekade på det viktiga samspelet mellan texten och det han valt att kalla ”platsens själ”.
Föredragshållaren tog sedan upp det romerska begreppet ”Genius loci” som ursprungligen betecknade en skyddsande för en viss plats, men som idag ofta får betecknar den särskilda atmosfären hos en plats. Begreppet föll nästan i glömska på 1900-talet men börjar nu återkomma.
 
Ingemarsson menade att vi alla upplever Genius loci då och då, och exemplifierade med turisten som besöker Akropolis. Besökaren upplever inte bara ett antal stenpelare - utan också hur de förhåller sig till- och samspelar med platsens själ. Detsamma känner man enligt Ingemarsson när man träder in i en gotisk katedral. Som ytterligare ett exempel nämndes Villa Medici i Italien. Genius loci är också det man upplever när man t.ex. besöker ett hus man är intresserad av kanske köpa, men något känns fel när man kommer in i det. Felet är att samspelet med platsens själ saknas.
 
Nyheter från Rotary International

Presentations and workshops at COP28 highlight community-led solutions and partnerships.

If all the climate change solutions, from electric cars to wind turbines, there’s a powerful one that’s staring you in the face — at breakfast, lunch, and dinner.

Learn how Rotary clubs are taking action in the United States, Peru, Italy, the Philippines, and Papua New Guinea.

2024-25 Rotary International President Stephanie A. Urchick invites 25 PolioPlus supporters to her hometown of Pittsburgh, Pennsylvania, USA, to Help Rotary Strike Out Polio at the $1 Million Baseball Game.

With the largest Rotary global grant ever awarded in South Africa, Rotarians refurbish 11 schools’ toilets and kitchen facilities.

Välkommen till oss 

Våra möten

Vi träffas måndagar kl 19-21 på Gripsholms Värdshus, Kyrkogatan 1, för mat och föredrag. Mingel från kl 18.30.
 

Vill du bli medlem?

Om du delar Rotarys grundläggande värderingar - integritet, mångald, hjälparbete, ledarskap och kamratskap, eller vänskap - och vill ingå i både en lokal och global gemenskap, kan du börja med att besöka oss som gäst.
Eller skicka in en intresseanmälan, som du hittar under fliken Gå med i Rotary.
 

Som medlem i en Rotaryklubb får du

En social försäkring
 - med ständig tillgång till ett lokalt och globalt kompetensnätverk. Detta kan utnyttjas vid akuta behov av hjälp eller kontakt runt om i världen, i arbetet för att finna värdefulla kontakter eller bygga långsiktiga personliga relationer
Kunskap och utbildning
- med fri tillgång till den egna klubbens och ytterligare 46 000 klubbars lärorika föredrag. 
Mening
- genom att vara delaktig i en gemenskap som är större än en själv och att kunna hjälpa enskilda människor och bidra till en positiv samhällsutveckling
 

Intresserad, men fortfarande tveksam? Klicka på bilden och se filmen om David och hans frågor och funderingar kring medlemskap. 
 

Välkommen till vår Facebookgrupp!

    

Rotary Peace Center


Visste du att det finns ett Rotary Peace Center vid Uppsala Universitet?
Här utbildas utvalda Rotary Peace Fellows till en magisterexamen i internationella relationer, hållbar utveckling, fredsarbete och konfliktlösning.
Läs mer här.
 

Rotarys ungdomsutbyte

 
Ungdomsutbytet inom Rotary är ett program som funnits sedan 1974. Det ger ungdomar mellan 15 och 19 år möjlighet att besöka och studera i ett annat land under ett skolår.
Läs mer om stiftelsen Rotarys Ungdomsutbyte Sverige och Lettland här.
 
 
Vad är Rotary?

Rotary är en internationell medlemsorganisation som består av människor som brinner för att förbättra våra samhällen och göra livet bättre för människor runtom i världen. Det finns Rotaryklubbar i nästan alla världens länder. Våra medlemmar åstadkommer förändring där de bor och samarbetar dessutom med andra klubbar om internationella projekt som inriktar sig på dagens mest angelägna utmaningar. Genom att vara medlem i Rotary har man möjlighet att aktivt göra skillnad, samtidigt som man får personlig tillfredsställelse och livslånga vänskapsband på köpet.

Klubben är den viktigaste komponenten i Rotarys organisatoriska struktur. Det finns drygt 46 000 Rotaryklubbar i över 220 länder. Rotaryklubbarna är självstyrande, så hur det är att vara medlem varierar från klubb till klubb. Starka, välorganiserade klubbar får våra medlemmar att trivas bättre och gör dessutom värdefulla insatser för våra samhällen.

Vad gör Rotary?

Rotarys  fokusområden

Med Service Above Self (osjälviskt tjänande) som ledstjärna arbetar Rotary för att åstadkomma bestående, långsiktigt hållbara förbättringar inom sju områden.

 

 

Rotary-World's Children's Prize

Vi stödjer det globala utbildningsprogrammet World´s Children´s Prize (WCP). Läs mer om samarbetet och WCP här.
 

Polio Plus

Rotary inledde 1985 sin stora folkhälsosatsning, kallad Polio Plus, med målet att utrota polio i hela världen och startade 1988 ett samarbete med UNICEF och WHO. Under senare år har Bill & Melinda Gates Foundation anslutit sig till kampanjen med mycket stora ekonomiska bidrag. Resultaten har inte låtit vänta på sig. Idag är polio nära total utrotning.