Publicerad den 20 May 2024
Per Alfredsson, VD i Astra-Zenecas (A-Z) svenska bolag är bosatt i Marielundsviken tillsammans med hustru och, numera, utflugna barn. Han är civ. ing. ifrån KTH och har arbetat inom A-Z sedan 1996. Under sin karriär i A-Z har han fått möjlighet att arbeta internationellt med placering i flera olika länder t.ex. England och Puerto Rico.
A-Z är ett stort globalt läkemedelsbolag drivet av forskning och innovation och med patientbehovet som fokus. Man är ledande inom flera olika terapiområden såsom onkologi, hjärta, kärl, mage, tarm o. lever samt sällsynta sjukdomar. Man tillverkar läkemedel för sjukdomar som drabbar endast 100 människor i världen.

Några siffror ifrån A-Z:s verksamhet 2023
 Omsättning: 500 miljarder sek
 Satsning på forskning: 100 miljarder sek
 Utvecklingsprojekt: 179
 Nya produkter: 198
 Antal anställda: 83 500
 Nya regulatoriska godkännanden: 34
 Minskning av utsläppta växthusgaser: 59%
 Antal aktieägare 158 000 varav c. 16 000 i Sverige.
 
Prioriteringar
 Tillväxt och ledarskap inom de terapiområden där man är verksam
 Forskning o. innovation
 Människor och hållbarhet
 En differentierad produktportfölj och balans mellan olika regioner

Man vill främja forskningen för att flytta fram gränserna. Forskningen sker i stor omfattning genom partnerskap med andra företag. A-Z satsar mycket på att driva framväxten av det hälso- och lifesciencekluster som nu byggs upp i Göteborgsregionen.
Man har global räckvidd och närvaro genom bl. a. 28 tillverkningsanläggningar i 16 länder varav anläggningen i Södertälje är den största och svarar för c. 40% av A-Z:s produktion.
Som tidigare nämnts strävar man efter att vara ledande inom respektive terapiområde. Just nu satsar man mycket på att omdefiniera cancervården till att bli mer preventiv.
Tiden för framtagning av ett nytt läkemedel styrs väldigt mycket av hur omfattande tester man behöver göra. Nästa generations terapier fokuserar på sjukdomens orsak på helt nya sätt.
I Sverige sysselsätter A-Z drygt 8 000 anställda varav 3 000 vid forskningscentret i Göteborg som är ett av bolagets fyra största forskningscentra.