Lördagen den 8 juni mellan klockan 10.00 och klockan 14.00 kommer Mariefred Rotaryklubb att hålla till
på torget i Mariefred. Syftet med aktiviteten är att lyfta upp vikten av att vi värnar vårt vatten och vårdar
Mälaren. Dessutom kommer medlemmar från Mariefred Rotaryklubb att tillsammans med stöd från
Strängnäs kommun att rensa stranden i centrala Mariefred från skräp, ett arbete som sker såväl med båt
från sjösidan som från landsidan.
- Rent vatten är en av de frågor vi har valt att engagera oss för, säger Gunilla Tersmeden, som är
president för Mariefred Rotaryklubb 2024 – 2025. Vi kan alla bidra till att skydda våra vatten när
många goda krafter drar åt samma håll. Klubben i Mariefred vill på detta sätt engagera sig för
denna viktiga fråga och både sprida kunskap som att göra en konkret insats för att förbättra
miljön.
Utmaningarna när det gäller vårt vatten i världen är stora. Anledningar som övergödning, storskaligt fiske,
utsläpp av miljögifter, plaster, skräp, mediciner mm men även klimatförändringar som uppvärmning hotar
på sikt tillgången till vårt viktigaste livsmedel. Tillgång till rent vatten är ett av sju globala mål som pekats
ut som viktig fråga att arbeta med.
Frågan om rent vatten engagerar Rotary-klubbar världen över där insatser görs på många olika sätt. I
Sverige arbetar många klubbar runt Mälaren med olika projekt för att värna denna sjö. Det finns andra
klubbar som arbetar med att rädda Östersjön.
- Mottot för Rotarys verksamhet är osjälviskt tjänande, fortsätter Gunilla Tersmeden. Det kan låta
lite högtravande men handlar konkret om att göra vad man kan för att hjälpa till. Genom att både
informera om vatten som att städa i strandområdet kan vi bidra på vårt sätt. Alla kan inte göra allt
men om många engagerar sig kan vi åstadkomma mycket. Här är vi särskilt glada över att vi kan
genomföra vår informationsdag tillsammans med Strängnäs kommun.
Kontaktperson: Gunilla Tersmeden, 070 – 256 64 55
Fakta:
Informationstält på torget i Mariefred den 8 juni klockan 10.00 – 14.00.
Vid informationstältet finns information om vatten och vattnets betydelse. Man kan också få se den
svenska uppfinningen ”Solvatten” som renar vatten med enbart hjälp av solljus. Passa också på att göra
våra quiz om Mälaren och dess vatten.
Rotarymedlemmar plockar skräp läns Mälarens strand under denna tid.
Information om Rotary
Rotary är ett globalt nätverk av över 1,4 miljoner handlingskraftiga människor i mer än 46 000 klubbar
runtom i världen. Gemensamt för oss alla är att vi vill mötas, utvecklas och ständigt vidga våra vyer,
samtidigt som vi vill göra goda insatser för samhället, både här hemma och längre bort. Mariefred finns en
klubb vilken grundades 15 februari 1985. I dag har klubben närmare 40 medlemmar.
Klubbmöten hålls på måndagar på Mariefreds Värdshus