Publicerad den 17 Apr 2024
Som chef är Emma ansvarig inte bara för näringslivet och sammanhängande områden som t.ex. etablering av industrier och bostäder, men också för turism och turistdestinationer, och även för integration och immigrationsfrågor. Emma redogjorde för kommunens aktiviteter och mål, och hon visade ett antal punkter man koncentrerar sig på: såsom kommunens planer för att förbättra barns och ungas förutsättningar; att höja utbildningsnivån; att nå fossilfrihet; att verka för trygghet och hälsa för alla invånare; och att förbättra kulturutbudet, som exempel.
 
Näringslivschef
Etableringsansvarig
Destination/turism
Projektledare
Koordinator
(integration & turismansvarig)
 
 
Emma använder en stor del av sin tid till möten med företrädare för näringslivet; såsom små och stora företagare; näringslivsträffar; storbolagsträffar och träffar med s.k. gröna näringar.
Kommunen lägger mycket kraft på att diversifiera företag och industri, att prioritera gröna näringar, samt att höja attraktionen för turism.
Emma visade Strängnäs kommuns nationella rankning hos näringslivet, och den ger vid handen att kommunen har gått från plats 203 i 2014 till plats 42 för närvarande. Även i Sörmland ligger Strängnäs bra till bland länets nio kommuner. Som underlag för denna rankning gjordes en enkät med ett antal punkter som ”betygsatts”, t.ex. dialogen mellan företagare och kommun; kommunens service;
information; infrastruktur; mobilnät och bredband; brottslighet; etc.
 
Till sist visade Emma en befolkningsprognos för de närmaste tio åren. Den visar en svacka från nuvarande 1,2% årlig tillväxt till omkring 0,7% - 0,5% för nästa två år, för att sedan öka till runt 2% i slutet av 2020-talet. Man räknar med 45 500 invånare i kommunen år 2033, vilket skulle vara en ökning med ungefär 6 500 personer från dagens läge.