Publicerad den 21 May 2024
Tord Eng och Gunilla Eng Åbrandt höll inte ett föredrag, utan en föreställning, en dialog, om teaterns utveckling under 2500 år. Vi fick lyssna till Dionysos och Xantia som berättade om utvecklingen från 500 år före Kristus till dags dato.
Hur började det? Troligtvis med berättelser där man härmade olika skepnader, man hade olika lekar och man hittade på berättelser. Så hade man ju olika riter, blot m.m. som ju är att betrakta som ett slags skådespel.
I gamla Grekland började man etablera teatrar, amfiteatrar. De olika skådespelen hämtar nu inspiration från religionen och den grekiska mytologin. Nu kommer även körer där körledare, kör och författare alla finns på scenen. Skådespelen följer ett strikt mönster där aktörerna bär lika kläder och endast kan åtskiljas genom stora masker för att gestalta olika personer.
Så kommer de grekiska tragedierna av Aiskylos, Sofokles och Eurupides och komedierna, av bl.a. Aristofanes. Dessas verk lever ju än idag.
 
Tragedierna baserades vanligen på den grekiska mytologin medan komedierna ofta var politisk satir.
Romarna gör entré i historien. De vill ha underhållning och utvecklar komedin och så vill man ha sina gladiatorspel som ju också är skådespel. Romarna bygger jättelika teatrar, lär ha funnits planer på ett teaterbygge som skulle kunna ta flera hundra tusen åskådare.
Så kommer då kristendomen in på scenen. Detta innebär slutet på teatern som den funnits tidigare och vi får kyrkospel i stället. Kyrkospelen flyttar ut från själva kyrkorummet till kyrkbacken eftersom det är för stora spel som kräver mer utrymme. För att kunna åskådliggöra styckena bättre börjar man bygga dekorer och vi får ett skrå av duktiga hantverkare.
Italien, Comedia del Arte, gycklare, jonglörer och kringresande teatersällskap.
Så har vi nått fram till renässansen och teatern flyttar inomhus och den grekiska teatern återupplivas. I början på 1600-talet får vi i Frankrike Moliére, i Spanien Calderon och i England Shakespeare. Den stora omvälvningen under 1600-talet är att kvinnor nu får stå på scenen och att operan dyker upp.
1781 står Gustav III ́s teater på Gripsholms slott färdig.
1900-talets början -  musikalen gör entré med storheter som Brecht och Kurt Weil. Vi minns också Strindberg, O’Neill, Beckett, Ibsen och i vår tid Lars Norén. Vi får också många kvinnliga författare vars verk uppskattas på scenerna, Anne Charlotte Leffler, Alfhild Agrell, Frida Stéenhoff, Kristina Lugn och Suzanne Osten.

Till slut avslutades föreställningen med en omröstning om vems text vi tyckte mest om,
Sofokles (f 497 f.kr.), Shakespeare (f 1564) eller Jon Fosse (f 1959).
Det visade sig att en majoritet av oss närvarande tyckte bäst om Shakespeares texter.