På Utö har man nu anlagt tre våtmarker och med Utö som bas vill "Initiativ Utö" skapa en skalbar modell för att göra skillnad på riktigt. 
Genom våtmarkerna vänder man på negativ miljöpåverkan genom att återställa marina miljöer och skapa cirkulära system för att förbättra förutsättningar för djur och människor samt nyetablera åtgärder, som är till gagn för miljön. Ledorden är HÅLLBARHET I PRAKTIKEN.
 
För mera info om se:  https://initiativuto.se
 
Detta är en konkret åtgärd, som är mycket intressant för vårt ”Rädda Östersjön” projekt.
Nedan hittar Du också länken till inspelningen av Robert Cederlunds, ordföranden för  "Initiativ Utö",  presentation vid BASRAN, Baltic Sea Regional Action Networks webbinarium den 2 oktober 2021. Det har skapats en modell för att anlägga våtmarker som har målet att anlägga 3000 våtmarker - mede andra ord från mikro till makro!
Här har BASRAN, Baltic Sea Regional Action Network involverats.
BASRAN verkar för ”Cross boarder cooperation for the Baltic Sea” genom att skapa samverkan mellan de 9 länderna och de 2000 lokala Rotaryklubbarna runt Östersjön.
För mera info se: www.BASRAN.eu