Här får du veta mer om Rotary Foundation och hur dina gåvor förvandlas till serviceprojekt 
som förändrar liv både hemma och ute i världen.

Stiftelsen The Rotary Foundation (TRF) ser till att din gåva kan förbättra livet för många

TRF:s uppgift är att stödja Rotaryklubbar med bidrag till lokala och internationella, humanitära och kulturella projekt och program. Därigenom stöds Rotarys verksamhet för att uppnå Rotarys syfte och målsättning — Världsförståelse och fred. Rotary Foundation omvandlar dina gåvor till hjälpprojekt som förändrar liv både på hemmaplan och runt om i världen. 

District Grant projekt är klubbarnas projekt, som är småskaliga och mer kortsiktiga och som kan bedrivas i Sverige eller utomlands. Normalt pågår de under ett år, men kan pågå i två år.  Projekten ska självfallet harmoniera med Rotarys anda och leva upp till Rotarys värderingar
Global Grants/Globala bidrag ger stöd åt omfattande, internationella projekt med hållbara, mätbara resultat inom minst ett av Rotarys sju fokusområden. Projektet kan pågå i flera år

Din gåva kommer fram!
The Rotary Foundation är nog en av världens mest kostnadseffektiva hjälporganisationer med över 90 procent av insamlade medel som går ut i hjälpinsatser.

Vilken effekt kan en gåva ha?
Den kan rädda ett liv.
Ett barn kan skyddas från polio med så lite som 5 kronor.
Våra partners gör att din gåva till End Polio Now blir ännu större. För varje krona som du skänker för att utrota polio, bidrar Bill & Melinda Gates Foundation med två kronor (dubbelt upp!).

TRF är inte RI 
TRF är organisatoriskt fristående från Rotary International (RI) och får ingen del av medlemsavgifter till RI. Det är alltså bara destinerade gåvor som går in till TRF.

Ge minnesgåva eller gratulation
Det är enkelt att ge en gåva via TRF-sidan. Du har tre alternativ:

  • "Bara en gåva".
  • Minnesgåva, t ex vid någons bortgång.
  • Gratulation, t ex bemärkelsedag, uppskattning för något, eller tack för senast. Mycket bättre än blommor eller en pryl!

Du kan låta TRF skicka e-post i anslutning till gåvan, där du väljer en TRF-bild och skriver ett personligt meddelande. Eller själv skriver ut för att överlämna.

Hur gör man?

Gå till    my.rotary.org/en/donate
  1. Välj fond. Om du inte vill rikta gåvan till särskilt ändamål, då är Årliga fonden (Annual Fund) rätt val. Den fördelar till områden där behoven vid tillfället är störst, dessutom kommer halva summan i retur till vårt distrikt efter tre år för att användas till att delfinansiera projekt, District Grant & Global Grant samt donationer till Polio Fund och Rotary Peace Center.
  2. Bocka i rutan för minnesgåva eller gratulation, om din gåva inte bara är ett allmänt bidrag. Då visas nya fält för att välja.
  3. Här väljer du Minnesgåva eller Gratulation.
  4. Bocka i rutan om du vill att TRF ska skicka e-post till någon med anledning av gåvan, eller få underlag för egen utskrift. Då visas fälten där du fyller i uppgifter om mottagaren samt skriver ditt personliga meddelande och väljer bild.