Publicerad den 17 Oct 2021

Samverkan mellan globala organisationer nära att helt utrota Polio

Polio har genom årtusenden varit ett gissel för mänskligheten. I mumier från cirka 100 f.Kr. har tecken på polio hittats. Polio orsakas av virus. Spridningen sker genom förorenat vatten. 
Under 1940- och 1950-talen drabbades USA och Västeuropa av epidemier (USA utvecklade vaccinerna). I Sverige drog en epidemi fram 1954. Cirka 3.000 personer blev förlamade. Framför allt drabbades barn av sjukdomen, som förr var mera känd som barnförlamning. 
Rotary är ett internationellt nätverk, som bl.a. har till syfte att stödja humanitärt arbete såväl på hemmaplan som ute i världen. Ett betydelsefullt uttryck för detta är den stora folkhälsosatsningen, kallad Polio Plus, med målet att utrota polio i hela världen. Rotary inledde sitt Polio Plus-arbete redan 1985 (insamling till Filippinerna). Polio Plus inleddes 1988 av WHO, UNICEF och Rotary. 
Under senare år har Bill & Melinda Gates Foundation anslutit sig till kampanjen med mycket stora ekonomiska bidrag. Resultaten har inte låtit vänta på sig. Idag är polio nära total utrotning. Så sent som för en månad sedan fick vi den glädjande nyheten att hela kontinenten Afrika med sina 47 länder förklarats fritt från endemisk polio, vilket gav oss ny energi i kampen för total utrotning. Polio finns nu kvar blott i två länder: Afghanistan och Pakistan. I Afghanistan kan vi trots oroligheterna fortsätta vårt arbete mot polio.
Den 1:a oktober 2020 stod i tidningen att Bill Gates tecknat ett avtal med Astra Zeneca om stöd med läkemedel och coronavaccin till fattigare länder. Sexton läkemedelsbolag ingår i avtalet, som offentliggjordes den 30 september 2020. 
Samverkan ger framgång. Det behöver konstateras såsom vår värld ser ut idag. Ideella organisationer som Rotary kan bevisligen bidra till en bättre värld. Den lokala Rotaryklubbaen bidrar till kampanjen Polio Plus och det är en tillfredsställelse och en glädje för oss att konstatera detta just den 24 oktober, som är både den årliga Världspoliodagen och internationella FN-dagen.