Publicerad den 05 May 2022
Föredraget den 2 maj hölls av den tidigare internationella presidenten för Zonta, Margit Webjörn.  Zonta International är en ledande global organisation av personer från olika yrkesgrupper som arbetar för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete.
 
Zonta kan sägas ingå i samma familj av organisationer som Rotary, Lions, och andra.  En grupp framstående kvinnor träffades 1919  i Buffalo, USA, och tog initiativet till föreningen som sedan blev internationell 1930.  Till att börja med engagerade man sig mest för fred och internationell förståelse.
Föreningen är verksam i 62 länder, bl.a. Sverige, och har totalt närmare 30 000 medlemmar, ganska naturligt mest kvinnor.  Den är politiskt och religiöst neutral.
 
Margit blev nominerad till den internationella styrelsen 1996 och fungerade som president 2002-2004.  Numera kampanjar man för större förståelse för kvinnofrågor bland internationella organisationer, samt för gynnsammare lagstiftning genom att försöka påverka politiker och regeringar.  Två viktiga punkter i arbetet är förebyggande av våld mot kvinnor och trafficking.  Man driver också en del konkreta hälsoprojekt i bl.a. Nepal, Indien och Afghanistan. 
 
Margit tog så upp det problem som många ideella föreningar kämpar med, nämligen medlemstapp och föråldring; vad är orsaken och vad göra?  Medlemmarna nämnde flera skäl: föräldrar i dag är mycket mer engagerade för sina barn än tidigare; man jobbar mer och är alltid uppkopplade; man har mera aktiviteter att syssla med; man har mera prylar att pyssla med; etc.